نمایش یک نتیجه

نمایش همه

باکس مشکی – طرح قلب قرمز – 10 سایز

جعبه طرح قلب سایز از بزرگ به کوچک سایز 1 ابعاد 32-27-15 وزن 600 گرم سایز 2 ابعاد 29-24-14 وزن 520 گرم سایز 3 ابعاد 27-22-13 وزن 450 گرم سایز 4 ابعاد 25-21-12 وزن 400 گرم سایز 5 ابعاد 23-19-11 وزن 350 گرم سایز 6 ابعاد 21-17-10 وزن 300 گرم سایز 7 ابعاد 20-15-9 وزن 220 گرم سایز 8 ابعاد 18-13-8 وزن 150 گرم سایز 9 ابعاد 16-11-7 وزن 130 گرم سایز 10 ابعاد 14-9-6 وزن 100 گرم